1. Home › 
  2. › 
  3. De levensverzekering als tool van vermogensplanning

De levensverzekering als tool van vermogensplanning

Deze opleiding bestaat uit een E-learning en een klassikale sessie. Het vooraf volledig afleggen van de E-learning is essentieel om de klassikale sessie te kunnen volgen.

Als relatiebeheerder kom je regelmatig in contact met klanten die vragen hebben over vermogensplanning. Levensverzekeringen kunnen hier een tool voor zijn. Zij bieden heel wat opportuniteiten in het kader van een familiale planning (vermogens- en successieplanning). Tegelijk hebben levensverzekeringen hun eigen juridische en fiscale kenmerken, waarmee we op ieder moment rekening moeten houden om tot het juiste resultaat te komen. 

Tijdens deze opleiding combineren we het beste van twee werelden: de mogelijkheden en grenzen van de individuele levensverzekeringen enerzijds, en een aantal planningstechnieken anderzijds.

Deze opleiding heeft als doelstelling om: 

Categorie Financieel
Niveau Advanced
Leervorm Klassikale opleiding
Hybride

Punten

  • Bank: 7.5 p/u
  • Verzekeringen: 7.5 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 700.010 bijscholing verzekeringen
600.013 bijscholing bank

Beschikbare data

22/06/2023 - 09:00u - 12:00u - De levensverzekering als tool van vermogensplanning

Ik schrijf mij in

Er zijn nog 7 plaatsen beschikbaar

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

Vereiste voorkennis

Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp, en een grondige voorbereiding op het interactief moment aan de hand van een E-learning.

Voorbereiding: Deze opleiding vereist een grondige voorbereiding op het interactief moment aan de hand van een E-learning.
 

Programma

INHOUD

Deze opleiding bestaat uit een E-learning en een klassikale sessie. Het volledig afleggen van de E-learning is essentieel om de klassikale sessie te kunnen volgen. Denk jij al de nodige voorkennis te hebben? Toets je kennis af aan de hand van een preassessment op de eerste pagina van de E-learning.

E-learning (duurtijd 1 uur)

Klassikale sessie (duurtijd 6 lesuren)

PRAKTISCHE INFORMATIE

Methodologie

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je presentieel in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).Tijdens onze hybride opleidingen combineren we zelfstudie (E-learning) met een interactieve component (klassikale opleiding of live webinar). Tijdens de interactieve sessie ligt de focus op het inoefenen van de materie en het werken met cases uit de praktijk.

Opleidingsmateriaal: PowerPoint presentatie.

Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Verzekeringen: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 270 van de wet van 4 april 2014.

Docenten

Tim Roovers
Insurances