1. Home › 
  2. › 
  3. Derivaten voor beheerders: focus op rente-instrumenten

Derivaten voor beheerders: focus op rente-instrumenten

Deze opleiding bestaat uit een E-learning en een live webinar. De E-learning moet je voor de deelname aan het live webinar doorlopen.

Je komt als portefeuillebeheerder, relatiegelastigde of Compliance Officer regelmatig in aanraking met renterisico en renteafdekking? Deze opleiding gaat dieper in op de rentederivaten. Je raakt vertrouwd met alle aspecten van de rentemarkten, inclusief de basisbegrippen van actuariële berekeningen. We leren je de prijsstelling, de risico's en de concrete toepassingen van rente-instrumenten begrijpen.

Categorie Financieel
Niveau Expert
Leervorm Live Webinar
Hybride

Punten

  • Bank: 7 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 600.013 bijscholing bank

Beschikbare data

20/06/2023 - 09:00u - 17:00u - Derivaten voor beheerders: focus op rente-instrumenten

Ik schrijf mij in

Er zijn nog 3 plaatsen beschikbaar

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, namelijk door directieleden, kaderleden en bedienden:

Vereiste voorkennis

Expert level opleiding: deze opleiding vereist een grondige kennis van het onderwerp.

Voorbereiding: Deze opleiding vereist een grondige voorbereiding op het interactief moment aan de hand van een E-learning.
 

Programma

INHOUD

In de live webinar sessie staan praktijkvoorbeelden en oefeningen centraal. Wiskunde is toegankelijk en wordt duidelijk geïllustreerd aan de hand van sprekende voorbeelden. We onderzoeken samen wat de kenmerken zijn van bepaalde derivaten, hoe risicovol ze zijn en hoe ze voor de klant potentieel interessant kunnen zijn.

E-learning (duurtijd 1 uur)

Doorloop de E-learning alvorens deel te nemen aan de klassikale opleiding. Het interactief moment is bedoeld ter ondersteuning van de kennis opgedaan in de E-learning. Denk jij al de nodige voorkennis te hebben? Toets je kennis af aan de hand van een preassessment op de eerste pagina van de E-learning.

Live webinar sessie (duurtijd 6 lesuren)

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Methodologie

Een ‘Live webinar’ volg je digitaal in groep. Het is ‘learning-apart-together’. Op een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconference-tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon en chatfunctie van deze tool is er mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).Type opleiding: Hybride

Tijdens onze hybride opleidingen combineren we zelfstudie (E-learning) met een interactieve component (klassikale opleiding of live webinar). Tijdens de interactieve sessie ligt de focus op het inoefenen van de materie en het werken met cases uit de praktijk.

Opleidingsmateriaal:

De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Docenten

Alexandre Deveen
Retail banking
Risk, finance & treasury
Private banking & asset management
Taxation & regulations
Compliance & audit