1. Home › 
  2. › 
  3. Emotionele intelligentie op de werkvloer

Emotionele intelligentie op de werkvloer

Volgens het World Economic Forum is 35% van de vaardigheden die we nu nodig hebben in ons werk over vijf jaar niet langer relevant. Andere vaardigheden worden net belangrijker om de huidige (technologische) revolutie te doorstaan. Eén van die ‘nieuwe’ skills is emotionele intelligentie. Van medewerkers zal verwacht worden dat zij hun ‘inzicht in mensen’ kunnen aanwenden om de nodige resultaten te boeken, om aan alle veranderingen het hoofd te kunnen bieden.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

Niveau Basic
Type opleiding Klassikaal

Beschikbare data

04/09/2020 - Emotionele intelligentie op de werkvloer

Ik schrijf mij in

Er is nog 1 plaats beschikbaar

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, namelijk door iedereen die binnen de sector op regelmatige basis contact heeft met klanten, collega’s en medewerkers. Zowel voor medewerkers in een leidinggevende positie als niet-leidinggevenden.

Vereiste voorkennis

Basic Level: Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding.

Programma

Inhoud

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 1-daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren)

Locatie: Standaard gaan onze opleidingen door te Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel tenzij anders vermeld in de titel van de opleiding (zie bovenaan).

Gaat de opleiding door op een externe locatie? We verwijzen u graag door naar onze FAQ: https://www.febelfin-academy.be/nl/vragen/algemeen/waar-vindt-mijn-opleiding-plaats

Methodologie

Type opleiding: Classroom

Tijdens onze opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk van elke dag. De focus ligt op praktijktips, handige schema’s en herkenbare situaties of cases. Via praktische opdrachten in kleine groepjes wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om te reflecteren over bepaalde aspecten van de aangereikte topic. Na feedback van de groep en de trainer kunnen die eventueel verder uitgewerkt worden.

De uiteindelijke doelstelling van elk leertraject is dat de aangeleerde inzichten en technieken vertaald worden naar de werkvloer. Dat betekent dat er vooraf met de klant bepaalde leer- en veranderdoelstellingen worden afgesproken die passen binnen een bepaalde organisatiecultuur. Hiervoor baseren we ons o.a. op het 8-veldenmodel (professor Kessels) waar we naast leerdoelstellingen ook evaluatiecriteria vastleggen. Hoe concreter dit kan gebeuren, hoe makkelijker we nadien kunnen meten of het gewenste resultaat behaald is.

Vanuit deze benadering hebben wij een aantal vertrekpunten gedefinieerd:

Opleidingsmateriaal:

Docenten

Michel De Gieter
Personal development