1. Home › 
  2. › 
  3. Leidinggeven aan agile teams

Leidinggeven aan agile teams

Een unieke dag waarin de succesfactoren voor transformatie in een digitale context aan bod komen, en waarin de vertaling naar de dagelijkse praktijk en nuttige discussies onder de deelnemers centraal staan.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

Niveau Basic
Type opleiding Klassikale opleiding

Beschikbare data

06/10/2022 - 09:00u - 17:00u - Leidinggeven aan agile teams

Bent u geïnteresseerd?

Schrijf u in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

Vereiste voorkennis

Basic level: Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding.

Programma

In een snel veranderende markt maken traditionele, hiërarchische structuren plaats voor wendbare teams die snel kunnen reageren op uitdagingen, die oplossingen kunnen aanbrengen en op zoek gaan naar hoe het beter kan, voor henzelf en voor klanten. De command-and-control stijl van leidinggeven heeft zijn grenzen bereikt. Teams hebben verantwoordelijkheid over een betekenisvol deel van het werk. Zowel de rol van de leidinggevende als teamleden verandert.

In deze opleiding vertrekken we van de basisvoorwaarden voor wendbare teams en kijken samen hoe je als leidinggevende met jouw team aan de slag kan. Ook de verschillen met het meer traditionele leidinggeven en persoonlijke ontwikkeling van jou als leidinggevende komt aan bod.

Agile wordt vaak gelinkt aan de werking van teams die software & technologie ontwikkelen. Deze opleiding kijkt ruimer naar wendbare teams al vertalen we zeker enkele best practices uit de agile werking binnen ICT. 

Verwacht je aan een dag waar we het hebben over inspirerende visie en doelstellingen, maar ook de vertaalslag naar wendbare organisatie en processen, persoonlijke expertise en groei... en hoe je een team geëngageerd en productief kan laten samenwerken. We koppelen concrete ervaringen en use cases aan een eenvoudig kader om zo de link met jouw praktijk te kunnen maken.

Einddoelen :

Een inspirerende strategie voor transformatie

Vanuit een goed begrip van de huidige trends op het vlak van klantgedrag en technologie kom je tot een inspirerende visie en een duidelijke call to action, in lijn met de waarden van jouw organisatie.

Een cultuur van continu leren stimuleren

Bedrijven hebben nood aan mensen die anderen inspireren door hun learnings en ervaring te delen. We bespreken de krachtige methodiek van learning ambassador als basis voor een leercultuur.

Een wendbare organisatie neerzetten

Van een agile mindset en vaardigheden tot een wendbare organisatie en de aansturing ervan. De best practices van in het ICT departement kan je echter niet zomaar blindelings toepassen in de business.

Virtuele teams bouwen en laten werken

De uitdagingen bij virtuele teams zijn om enerzijds een goede team identiteit en teamspirit te hebben en om vertrouwen op te bouwen. Anderzijds om doelgericht vanop afstand en met nieuwe tools samen te werken.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 1 daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel

Standaard gaan onze opleidingen door te Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel tenzij anders vermeld in de titel van de opleiding (zie bovenaan).

Gaat de opleiding door op een externe locatie? We verwijzen u graag door naar onze FAQ: https://www.febelfin-academy.be/nl/vragen/algemeen/waar-vindt-mijn-opleiding-plaats

Methodologie

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).Type : Klassikaal

Tijdens onze interactieve opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk van elke dag. De focus ligt op praktijktips, handige schema’s en herkenbare situaties of cases. Via praktische opdrachten in kleine groepjes wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om te reflecteren over bepaalde aspecten van de aangereikte topics. Na feedback van de groep en de trainer kunnen die eventueel verder uitgewerkt worden

Opleidingsmateriaal: PowerPoint presentatie

Docenten

Elke Struys