1. Home › 
  2. › 
  3. Time Management - don't work hard, work smart (nl)

Time Management - don't work hard, work smart (nl)

Aan de hand van een ludieke e-learning, een interactieve lesdag en een online-coaching wordt u zich bewust van uw eigen productiviteit en u krijgt kapstokken aangereikt die u meer greep doen krijgen op uw eigen werksituatie. U leert een onderscheid te maken tussen prioriteiten en bijkomstigheden en u weet zodoende uw beschikbare tijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Door elementen die voor afleiding zorgen beter te leren beheersen, neemt uw effectiviteit toe en neemt uw stressniveau af. Aan de hand van een ludieke e-learning en een interactieve lesdag wordt u zich bewust van uw eigen productiviteit

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

Niveau Basic
Type opleiding Klassikale opleiding

Beschikbare data

30/05/2022 - 09:00u - 17:00u - Time Management: don't work hard, work smart (nl)

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, namelijk door iedereen die beter wil omgaan met zijn tijdsbeheer.

Vereiste voorkennis

Basic level: Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding.

Programma

Inhoud

Voorafgaand aan de opleiding zet u via een online e-learningmodule uw eerste stappen in time management en gaat u in een klein halfuurtje aan de slag met:

Inhoud van de lesdag

Na de opleiding is er nog één uur online individuele coaching.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd:  E-learning van 30 min. + 1-daagse opleiding (6 lesuren) + één uur  online individuele coaching

Uren: 9u-17u

Plaats: Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel (De opleidingsdag gaat klassikaal door, de individuele coaching achteraf is online).

Extra info:

Interactieve training waar de belangrijke bouwstenen voor een goed tijdsbeheer worden aangereikt.

Voorafgaand aan de lesdag kan u al even kennismaken met time management via e-learning. Via de inloggegevens die je ontvangt na inschrijving kan je op ons online leerplatform de e-learning starten.

De link wordt zo veel mogelijk gelegd met de eigen werksituatie bij jouw bedrijf. Er worden integratieoefeningen gedaan om de opgedane kennis te gebruiken om cases op te lossen. Debriefing in groep met tips van de trainer.

Methodologie

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).Type opleiding: Klassikaal

Tijdens onze interactieve opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk van elke dag. De focus ligt op praktijktips, handige schema’s en herkenbare situaties of cases. Via praktische opdrachten in kleine groepjes wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om te reflecteren over bepaalde aspecten van de aangereikte topics. Na feedback van de groep en de trainer kunnen die eventueel verder uitgewerkt worden.  

Deze opleiding kan ook via live webinar worden gegeven.

Opleidingsmateriaal

Docenten

Geert Pieters
Personal development