1. Home › 
  2. › 
  3. FIN DAYS 2023: GA HET GESPREK AAN

FIN DAYS 2023: GA HET GESPREK AAN

Hoe krijg je iedereen mee? Verandering hou je niet tegen. Het is een proces. Maar hoe overtuig je ook die mensen in je team die nog steeds denken dat het wel zal meevallen? Dat hun job er altijd zal zijn of nooit zal veranderen? Neem je medewerker mee - in zes stappen.

Toon begrip

Bij verandering is er vaak een gevoel van verlies. We kunnen het vertrouwde moeilijk loslaten. Zeker wanneer verandering vaak voorkomt. Onderschat dat effect niet. Ontken het niet maar erken het.

Zeg waarom

Maak duidelijk waarom verandering noodzakelijk is. Dat we ons als organisatie moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit. Dat onze jobs veranderen. Nu, niet ergens in de verre toekomst.


Geef vertrouwen

Creëer een sense of urgency maar geeft tegelijkertijd vertrouwen. Dat we starten met Fin Days net om iedereen klaar te stomen voor die veranderingen. Langzaam en samen.

Benoem de voordelen

Leg duidelijk uit dat de bank wil investeren in hen. Hen uitzicht wil geven op een duurzame loopbaan. En laat duidelijk merken dat jij als leidinggevende weet wat goed is voor hem of haar.


Een goed gesprek betekent dat u 30% praat en 70% luistert


Geef erkenning

Schrijft je medewerker zich in voor één of meerdere Fin Days? Toon dan je appreciatie en geef zelf ook het goede voorbeeld. Bijvoorbeeld door zelf ook een training te volgen.

Volg op

Plan achteraf een nieuw gesprek in. Bespreek ervaringen en geef eventuele volgende stappen aan. Overleg hierover met je L&D-verantwoordelijke.