1. Home › 
  2. Sociale promotie

Sociale promotie

Je € 200 al gekregen?

Je volgt een opleiding buiten de werkuren? Knap hoor! Vergeet dan niet om je vergoeding aan te vragen. Sociale promotie, heet dat.

Onder bepaalde voorwaarden betaalt het Paritair Fonds tot € 200 van je inschrijvingsgeld terug. Wat die voorwaarden zijn? Eén: de opleiding is erkend als betaald educatief verlof. Twee: je beschikt over de nodige aanwezigheidsattesten. 

Als jouw aanvraag aan deze twee voorwaarden voldoet, ontvang je de tegemoetkoming. Weet alvast dat de terugbetalingstermijn drie maanden bedraagt na het ingeven van jouw aanvraag. Je hebt recht op maximaal één terugbetaling per jaar.

Het paritair fonds organiseert samen met ULB/VUB een opleiding die specifiek gericht is op knelpuntberoepen. Indien je deze opleiding volgt, bedraagt de tegemoetkoming 300€. Het gaat om​​​​​​​ Executive Master in Digital and IT Essentials.

Vraag het aan!

Maar vul eerst onderstaande veldjes in.

Febelfin Academy verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting gekoppeld aan je aanvraag sociale promotie - zie daarvoor: 

- Titel XIII, hoofdstuk VIII, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) (Belgisch Staatsblad van 28 december 2006);
- Het koninklijk besluit van 19 februari 2013 ter uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 19 april 2014;
- Het intersectoraal sociaal akkoord van 6 april 2023 (KB van 2 juli 2023 – BS 07/07/2023)