1. Home › 
  2. › 
  3. Omgaan met verbale agressie

Omgaan met verbale agressie

De meeste deskundigen zijn het erover eens: agressief gedrag is er een van alle soorten dat ontstaat wanneer iemand zijn zin niet krijgt.

Dat de gevolgen van verbale agressie belangrijk zijn blijkt ondertussen eveneens duidelijk. Stress voor het individu en imagoverlies, verminderde motivatie bij het personeel,... zijn legio. Maar er bestaan remedies waarbij opgeleid personeel handvaten aangeleerd krijgt om verbale agressie te voorkomen en te hanteren zodat de schadelijke gevolgen tot een minimum beperkt blijven.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

De cursisten

Niveau Basic
Leervorm Klassikale opleiding

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die onder meer werkzaam zijn als :

Vereiste voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

Programma

INHOUD

9.00 - 9.30

Verwelkoming en ventilatiemoment (vlot rondetafelgesprek)

9.30 - 9.40

Wat is agressie (niet)? (discussieforum, slides)

9.40 - 10.45

Diverse vormen van agressie (a.d.h.v. voorbeelden, gebruik flipchart, slides, filmmateriaal)

10.45 - 11.00 Pauze

11.00 - 11.45

Hoe agressie voorkomen? (interactie, voorbeelden, flipchart, slides)

11.45 - 12.30

Hoe omgaan met agressie? (interactie, voorbeelden, flipchart, slides)

12.30 - 13.30 Middagpauze

13.30 - 16.15

Simulaties (met een professionele acteur)

16.15 – 17.00

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 1 dag

Uren: 9u-17u

Plaats: Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel

Methodologie

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).Type opleiding: Classroom

Tijdens onze interactieve opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk van elke dag. De focus ligt op praktijktips, handige schema’s en herkenbare situaties of cases. Via praktische opdrachten in kleine groepjes wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om te reflecteren over bepaalde aspecten van het aangereikte topic. Na feedback van de groep en de trainer kunnen die eventueel verder uitgewerkt worden.

Opleidingsmateriaal: Powerpoint presentatie