1. Home › 
 2. › 
 3. Fundamenten van successieplanning

Fundamenten van successieplanning

Successieplanning heeft een burgerrechtelijk en een fiscaal luik.  In het burgerrechtelijk luik bepaal je wie je wil beschermen na je overlijden: je partner, je kinderen, andere familieleden of naasten. In het fiscale luik meet je de belastingdruk op jouw nalatenschap en probeer je deze te beperken. 

De voorbije jaren zijn er heel wat wijzigingen geweest in het wettelijk kader van verschillende materies binnen de rechtstak successieplanning. Naar aanleiding van deze wetswijzigingen werden een heel aantal standpunten en voorafgaande beslissingen inzake schenk- en erfbelasting door de fiscale autoriteiten (in)genomen.  

Belangrijk bij successieplanning zijn dus de principes van het huwelijks- en samenlevingsvermogensrecht, het erfrecht en de relevante belastingen (schenk- en erfbelasting). Hoe kan het vermogen worden overgedragen naar de volgende generatie, waarbij toch rekening wordt gehouden met de wensen van de schenker (inzake bv. controle- en/of inkomstenvoorbehoud), is een vraag die in deze opleiding een antwoord krijgt.          

De doelstellingen van deze opleiding zijn 

Categorie Financieel
Niveau Advanced
Leervorm Klassikale opleiding

Bijscholingsuren Bank: 12u algemeen
Verzekeringen: 12u algemeen

Geregelde bijscholing

Beschikbare data

24/09/2024 - 09:00u - 17:00u - Fundamenten van successieplanning - Dag 1

25/09/2024 - 09:00u - 17:00u - Fundamenten van successieplanning - Dag 2

Bent u geïnteresseerd?

Schrijf u in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen :

Vereiste voorkennis

Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.

Programma

INHOUD

 1. Het (nieuwe) huwelijksvermogensrecht en samenlevingsvermogensrecht
  • Huwelijksvermogensrecht
   • primair stelsel
   • secundair stelsel
    • wettelijk stelsel, inclusief topics zoals
     • wederbelegging van eigen gelden
     • vergoedingsrekeningen
     • wijzigingen ingevolge hervorming huwelijksvermogensrecht
      • kwalificatie goederen (titre & finance)
      • huwelijksvermogensrechtelijke neutraliteit van de beroepsuitoefening via een vennootschap
      • correcte beroepsinkomstenallocatie
    • stelsel van algehele gemeenschap
    • stelsel van scheiding van goederen
     • toepassing regels uit gemeenschapsstelsel op stelsel van scheiding van goederen
     • beding van verrekening van aanwinsten
     • rechterlijke billijkheidscontrole
     • versterkte informatieplicht van de notaris
     • toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen
  • Samenlevingsvermogensrecht
   • Feitelijk samenwonen
   • Wettelijk samenwonen
 2. Het (nieuwe) erfrecht en erfbelasting
  • Wettelijk erfrecht, incl. topics zoals:
   • erfrecht van de langstlevende echtgenoot
   • reservatair erfrecht
   • omzetting van vruchtgebruik
   • inbreng & inkorting
   • erfovereenkomsten
  • Erfbelasting
   • Aangifte van nalatenschap
    • basisprincipes
    • laattijdige aangifte / verzuim / tekortschatting
   • Basisprincipes erfbelasting (Vlaams Gewest)
    • algemeen
    • belastbaar voorwerp (incl. fictiebepalingen)
    • tarieven
   • Hervorming erfbelasting (Vlaams Gewest)
    • wijziging aan materie erfbelasting
    • ondersteuning federaal erfrecht
    • ondersteuning federaal huwelijksvermogensrecht
   • Basisprincipes successierechten (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
    • belastbaar voorwerp (summier)
    • tarieven
   • Basisprincipes successierechten (Waals Gewest)
    • belastbaar voorwerp (summier)
    • tarieven
   • Gunstmaatregel familiebedrijven
    • Vlaams Gewest
    • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
    • Waals Gewest
 3. Technieken van vermogensplanning
  • Testament, o.a.:
   • Basisprincipes inzake (het opmaken van) een testament
   • Vaak voorkomende bepalingen, o.a. planning inzake gezinswoning
   • Manieren om aan belastingbesparing te doen via testament
   • Specifieke clausules (o.a. generation skipping, restlegaat, duolegaat)
  • Schenking roerend vermogen, o.a.:
   • Hoe inkomsten/controle behouden?
   • Sluiting van de kaasroute
   • Schenkingen tussen echtgenoten
  • Schenking onroerend vermogen, o.a.:
   • Modaliteiten
   • Tarieven
   • Progressievoorbehoud
   • Inbreng in de huwgemeenschap gevolgd door schenking
   • Andere planningstechnieken onroerend goed
    • Inbreng in een vennootschap
    • Gesplitste aankoop
  • Planning via huwelijkscontract
   • Conventioneel gemeenschapsstelsel
    • Inbreng van goederen in de huwgemeenschap
    • Verdelingsbedingen
    • Beding van vooruitmaking
   • Stelsel van scheiding van goederen
    • Toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen
    • Verrekenbeding
    • Verblijvingsbeding/toekenningsbeding
   • Valkeniersclausule
  • Successieverzekering
  • Beding van aanwas
  • Controlestructuren
   • Maatschap
   • Certificering
   • Private stichting
   • Holdingstructuren (BV, NV, CV)
  • Zorgvolmacht

PRAKTISCHE INFORMATIE

Methodologie

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).Opleidingsmateriaal: PowerPoint presentatie

Docenten

Rinse Elsermans
Taxation & regulations