1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Febelfin Academy annual survey 2024: nieuwe conclusies over leren in de financiële sector.

Febelfin Academy annual survey 2024: nieuwe conclusies over leren in de financiële sector.

, Wetgeving

Iedereen leert anders en in functie van eigen doelstellingen. Betrokkenheid van leidinggevenden verhoogt de efficiëntie van opleiding, en verplichte opleidingen worden best zo interessant en impactvol mogelijk uitgewerkt om de motivatie van cursisten op peil te houden. Cursisten hebben nood aan basisopleiding over AI en ESG is niet meer weg te denken uit de bijscholingsagenda.

De FA annual survey, een referentiedocument.

Naar goede, ondertussen jaarlijkse, gewoonte werden onze cursisten en opleidingsverantwoordelijken begin januari uitgenodigd om deel te nemen aan de Febelfin Academy survey. Deze survey bevraagt ‘leren’ in het algemeen en meer concreet ook de  (verplichte) bijscholing binnen de financiële sector. Bovendien wordt speciale aandacht besteed aan enkele actuele thema’s. Op die manier ambieert de Febelfin Academy survey een jaarlijks referentiedocument te zijn. Het houdt de vinger aan de pols van leren binnen de financiële sector én het levert concrete inzichten ter verdere optimalisatie van de werking en het opleidingsaanbod van Febelfin Academy. Dit jaar gingen we dieper in op de thema’s artificiële intelligentie en duurzaamheid.

De survey werd dit jaar uitgevoerd in samenwerking met Mpiris. De resultaten ervan werden op 25 april lln. voorgesteld ter gelegenheid van het jaarlijkse event, dit jaar in het thema ‘Learning beyond boundaries’.

Levenslang leren is een ‘must’

We kunnen eerst en vooral stellen dat levenslang leren ondertussen een relatieve evidentie, een ‘must’ is binnen de financiële sector, en dat in meerdere betekenissen van het woord.

Werknemers hebben elk hun eigen redenen om bij te leren en erkennen het nut van professionele ontwikkeling. Zo vindt 50% van de respondenten bijleren belangrijk in functie van zowel de huidige job als van de toekomstige loopbaan.

Ook de financiële sector zelf is overtuigd dat levenslang leren heel wat meerwaarde kan bieden en moedigt werknemers zoveel mogelijk aan om hierin te investeren. Meer dan 60% van de respondenten geeft aan voldoende concrete opleidingsmogelijkheden te krijgen vanuit de organisatie. Bijna 80% van de medewerkers voelt zich zelfs actief gestimuleerd om opleiding te volgen.

Of werknemers nu al lang actief of nieuw zijn binnen de financiële sector, ze zijn even optimistisch over hun leercapaciteiten en hebben er dus vertrouwen in dat ze door opleiding mee kunnen evolueren met de ontwikkelingen binnen hun sector.

Net zoals vorig jaar zien we wel dat het verplichte karakter van bijscholing ervoor zorgt dat cursisten minder gemotiveerd zijn om naast de ‘must’ van de verplichte bijscholing nog extra bijkomende opleiding te volgen. We zijn en blijven nieuwsgierig en samen met de regelgevende instanties hebben we de ambitie om hieraan te werken.

Leren blijft individueel

Nog een conclusie van vorig jaar die we in 2024 bevestigd zien is dat hoe, waar en wanneer iemand het liefste leert heel individueel is. Zo is er nog steeds geen eenduidige voorkeur voor één bepaald leerformat. Cursisten kiezen voor een klassikale opleiding, een webinar of een E-learning in functie van het onderwerp, van hun persoonlijke leerstijl of gewoon van hun agenda. Het feit dat ze zelf een leervorm kunnen kiezen wordt door cursisten als positief en motiverend ervaren.

We kunnen stellen dat medewerkers binnen de financiële sector het belang van opleiding erkennen en vertrouwen hebben in hun eigen leercapaciteit. Hun motivatie neemt toe door de betrokkenheid van hun organisatie en naarmate hun individuele leerstijl en -voorkeur gerespecteerd wordt,  maar neemt af naarmate ze meer verplichte opleidingen moeten volgen.

Artificiële intelligentie, een nobele onbekende?

Wanneer we onze respondenten specifieke vragen voorleggen omtrent artificiële intelligentie, blijkt dat er nog veel onzekerheid leeft rond dat thema. Men merkt op dat AI meer en meer ingang vindt en men begrijpt dat dit invloed zal hebben op concrete jobs en functies binnen de sector. Maar hoe dat precies in z’n werk gaat, dat is bij een meerderheid van onze respondenten nog een blinde vlek.

Weinig respondenten kwamen al in aanraking met AI-tools binnen hun  professionele context en de AI-tools zelf zijn nog grotendeels onbekend, volgens de resultaten. Zo geeft  80% aan nog (bijna) nooit met AI gewerkt te hebben, en 12% zegt zelfs niet te weten wat ChatGPT is of waarvoor het gebruikt kan worden. Daar waar onze respondenten sterk aangemoedigd worden door hun organisatie om bij te leren in het algemeen, zegt 85% van de ondervraagden onvoldoende geïnformeerd te worden over AI en de mogelijke toepassingen. 40% ervaart zelfs geen enkele steun van de organisatie op dit gebied.

We mogen dus stellen dat hier nog een opportuniteit ligt en dat de nood aan basisinformatie en -opleiding over AI groot is. Febelfin Academy gaat hiermee zeker aan de slag.

ESG, een vaste waarde!

Het tweede thema waarover we onze respondenten meer in detail hebben bevraagd is duurzaamheid. Daar zien we een heel ander beeld. 51% van de respondenten geeft aan voldoende kennis te hebben van ESG en duidelijk te zien welke impact dit heeft op de financiële sector. 43% voelt zich voldoende geïnformeerd door zijn/haar organisatie op dit gebied en volgde al een opleiding over ESG. We kunnen besluiten dat ESG niet meer weg te denken is en dat regelmatige updates een vast onderdeel moeten zijn van ieders bijscholingsprogramma.

Leren in 2025

Op basis van al deze vaststellingen zal Febelfin Academy als opleidingsinstituut dus verder blijven streven naar een gevarieerd aanbod aan actuele opleidingen in verschillende leervormen waarbij elk individu op basis van de eigen persoonlijke leerstijl tot een optimaal leerrendement kan komen.  Febelfin Academy zal ieders leerproces maximaal blijven ondersteunen en ontzorgen.

Onze inzichten

'Qualified Cybersecurity Professional in Finance': Febelfin Academy en Solvay Lifelong Learning lanceren topopleiding rond cybersecurity

De digitale weerbaarheid van de financiële sector krijgt een boost nu Febelfin Academy en Solvay Lif...

Lees meer

Febelfin Academy annual survey 2024: nieuwe conclusies over leren in de financiële sector.

Iedereen leert anders en in functie van eigen doelstellingen. Betrokkenheid van leidinggevenden verh...

Lees meer

Soft skills: essentieel voor succes op de werkvloer

Binnen het opleidingsaanbod van Febelfin Academy hebben soft skills een belangrijke plaats verworven...

Lees meer