1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Elan+: een actueel en relevant opleidingsaanbod

Elan+: een actueel en relevant opleidingsaanbod

, Wetgeving

Vanaf 1 februari 2024 kunnen medewerkers binnen het paritair comité 310 weer inschrijven voor een opleiding in het kader van Elan+. Het aanbod is niet alleen zeer gevarieerd maar vooral actueel en heel relevant voor financiële professionals die hun kennis en vaardigheden up to date willen houden.

Zo kunnen medewerkers die al vroeg op de trein willen springen van artificiële intelligentie daarvoor nu al terecht bij Elan+. ‘Het opleidingsaanbod wordt jaarlijks aangepast, zodat we ook rond de actueelste trends en thema’s sterke opleidingen kunnen bieden.’

Het opleidingplatform van Elan+ laat werknemers uit de financiële sector toe om gratis opleidingen te volgen rond finance, persoonlijke ontwikkeling, digitale competenties, talen of loopbaanbegeleiding. Daarnaast biedt het onder meer de mogelijkheid om gratis en onbeperkt deel te nemen aan e-learnings. ‘Het is een unieke samenwerking tussen vakbonden, de werkgevers van paritair comité 310 en Febelfin Academy’, zegt Wien De Geyter, secretaris-generaal van Febelfin en chairwoman van Febelfin Academy.

Het opleidingsaanbod van Elan+ kadert in de wettelijke verplichting voor werkgevers om 0,1 procent van hun loonmassa vrij te maken voor opleidingsinitiatieven. ‘Het is nog een oude regeling die aanvankelijk vooral was gericht op oudere werknemers, die het risico liepen om niet meer helemaal mee te zijn met de nieuwe ontwikkelingen en technologieën. Intussen is dat idee al achterhaald, want vandaag loopt iedereen dat risico. Alle werknemers hebben continu nood aan opleiding om zich te kunnen aanpassen aan de snel veranderende omgeving, waarin zowel de jobinhoud als de verwachtingen continu evolueren’, zegt Elke Maes van ACV Puls.

Actueel opleidingsaanbod

Om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, wordt jaarlijks zowat een derde van het totale opleidingsaanbod van Elan+ volledig vernieuwd. ‘Het opleidingsaanbod wordt continu aangepast aan de actualiteit. We willen meer aanbieden dan enkel taalcursussen en opleidingen rond pakweg Excel. Uiteraard zijn dat ook belangrijke skills. Maar daarnaast bekijken we jaar na jaar ook welke de nieuwe evoluties zijn en welke opleidingen nodig zijn om daarmee mee te zijn’, zegt De Geyter. Dat zorgt voor een heel breed opleidingsaanbod waarin ook aandacht is voor dataskills, ESG, duurzaamheid, compliance en cybersecurity.

Die voortdurende vernieuwing zorgt voor een actueel en relevant opleidingsaanbod. Zo zijn er voor dit jaar veel nieuwe opleidingen rond artificiële intelligentie, zoals het gebruik van AI in softwareprogramma’s zoals Word of Outlook. Daarnaast zijn er nieuwe opleidingen rond dataskills, het ruimere gebruik van artificiële intelligentie in de financiële sector en AI-toepassingen in de klantencommunicatie. ‘Artificiële intelligentie is alomtegenwoordig. Daarom zetten we nu ook in op nieuwe opleidingen zodat medewerkers vertrouwd kunnen geraken met die nieuwe technologie en die kunnen integreren in hun dagelijkse taken’, zegt De Geyter.

Nieuwe opleidingen zijn niet noodzakelijk gekoppeld aan technologische innovaties. Sinds 2022 is er een wettelijk kader voor het recht op deconnectie. Daarom zijn er nu opleidingen over hoe de deconnectie in de praktijk kan worden gebracht. Zo spelen de opleidingen continu in op actuele ontwikkelingen.

Inclusie en diversiteit

Naast de bekende thema’s (zoals digitalisering, innovatie, ESG en compliance) zet zich nu ook een nieuwe trend door in de financiële sector. Ook daar haakt het opleidingsaanbod van Elan+ nu al op in. Maes: ‘De sector is nog helemaal niet representatief voor de hele maatschappij. Op het vlak van diversiteit en inclusie is er dus nog veel werk aan de winkel en er worden initiatieven genomen om diversiteit en inclusie te stimuleren. En daar horen opleidingen bij, bijvoorbeeld om de medewerkers te leren om diverser en inclusiever te communiceren.’

‘Dat is echt een van de grote nieuwe evoluties voor de toekomst’, zegt ook De Geyter. ‘Je ziet nu al in de opleidingen dat er een nieuwe generatie op ons afkomt met veel meer kleur en diversiteit. Het is duidelijk dat leidinggevenden zullen moeten leren omgaan met teams waar de diversiteit veel groter is.’

Omscholingstrajecten

Niet alle vaardigheden kunnen binnen een halve dag worden aangeleerd en al helemaal niet als het de bedoeling is om medewerkers helemaal om te scholen. ‘Daarvoor biedt Elan+  langere trajecten aan van meerdere dagen. Via dergelijke upskilling-trajecten kunnen medewerkers zich omscholen naar functies waaraan grote nood is binnen financiële instellingen en die moeilijk ingevuld geraken’, zegt Maes. Zo lopen er dergelijke trajecten voor de omscholing tot compliance officer, payments expert, business banking en data translator. ‘Dat zijn hele succesvolle programma’s die altijd heel snel volzet zijn. Dergelijke trajecten zijn heel waardevol voor de sector. Want als bepaalde functies verdwijnen in de sector, dan kan dat via dergelijke trajecten een opportuniteit zijn om mensen om te scholen naar functies waar wel een grote behoefte aan is.’

Tijd om levenslang te leren

‘Levenslang leren ondersteunt de groei van de financiële sector’, zegt De Geyter. ‘Wie aan de slag wil gaan in de financiële sector moet bereid zijn om levenslang te blijven bijleren. Om te beginnen zijn medewerkers bij de bank vanuit de overheid verplicht om jaarlijks een minimaal aantal uren bij te scholen. Bankieren is nu eenmaal een hele complexe activiteit die continu evolueert. Om mee te blijven met die nieuwe ontwikkelingen en om persoonlijk te groeien is het noodzakelijk om opleidingen te blijven volgen, ook ruimer dan de opleidingen die wettelijk opgelegd zijn.’

Net daarin schuilt nog een grote uitdaging. ‘De werkdruk is hoog in de financiële sector, dat is geen geheim. Het is dus niet altijd evident om medewerkers te motiveren om naast de wettelijke verplichte bijscholing nog extra opleidingen te volgen. Vaak hebben medewerkers het gevoel dat ze daar geen tijd meer voor hebben’, zegt Maes. En dat is een verantwoordelijkheid van zowel medewerkers als leidinggevenden. ‘Medewerkers moeten bereid zijn om tijd te investeren in opleidingen, maar leidinggevenden moeten er voor openstaan dat een medewerker enkele uren of dagen bezig zal zijn met een opleiding. Op dat vlak is zeker nog sensibilisering nodig, want bijkomende opleidingen zijn een must, zeker als je kijkt naar de krapte op de arbeidsmarkt en de nieuwe evoluties die elkaar snel opvolgen. In zo’n context is er geen andere keuze dan te investeren in opleidingen.’

Onze inzichten

'Qualified Cybersecurity Professional in Finance': Febelfin Academy en Solvay Lifelong Learning lanceren topopleiding rond cybersecurity

De digitale weerbaarheid van de financiële sector krijgt een boost nu Febelfin Academy en Solvay Lif...

Lees meer

Febelfin Academy annual survey 2024: nieuwe conclusies over leren in de financiële sector.

Iedereen leert anders en in functie van eigen doelstellingen. Betrokkenheid van leidinggevenden verh...

Lees meer

Soft skills: essentieel voor succes op de werkvloer

Binnen het opleidingsaanbod van Febelfin Academy hebben soft skills een belangrijke plaats verworven...

Lees meer